Läget i Hammarby Hockey just nu


Rikard Tallén
Foto: SVENSKAFANS

Rikard Tallén i öppet brev till alla medlemmar och supportrar


Texten publicerad på Hammarby Hockeys hemsida 15 oktober 2007

Hammarbyare!

Den sista tiden har, som ni säkert uppmärksammat i media, varit väldigt turbulent. Vi har inte bara haft ekonomiska problem att brottas med utan även interna, organisatoriska problem.
Kort resumé över den senaste tidens händelser:

Rikard Tallén adjungeras till styrelsen vid ett styrelsemöte den 24:e september.
Claes L beslöt sig av personliga anledningar för att lämna sin post som ordinarie styrelseledamot den 25:e september.

Av personliga anledningar valde sedan Jim Sharp och Göran Demnert att lämna sina poster i styrelsen under det styrelsemöte som hölls den 9:e oktober. Eftersom styrelsen då bara bestod av två kvarvarande ordinarie styrelseledamöter, Jane Sjögren och Benny Wiklander, samt en adjungerad, Rikard Tallén, valde den kvarvarande styrelsen att adjungera Nina Arnewing till styrelsen. Vid mötet beslutades också om vissa kortsiktiga mål, ta tag i akuta problem som konkursföreläggandet från kronofogden, viktiga sponsormöten, utbetalande av spelarlöner m.m. Under mötet slogs det också fast att det extra årsmöte valberedningen aviserat, på grund av att styrelsen består av för få ordinarie ledamöter, skulle hållas den 1:a november.

Utan att gå in på detaljer, inte mycket av den kortsiktiga planen kunde infrias.

Jane Sjögren valde sedan att avsäga sig sitt ordförandeskapet i ett e-mail till valberedningen den 12:e oktober. Detta ledde till att styrelsen bara bestod av en ordinarie ledamot (Benny Wiklander, vald vid det senaste ordinarie årsmötet i juni) samt de två adjungerade styrelsemedlemmarna, Nina Arnewing och Rikard Tallén.
Den kvarvarande styrelsen höll ett extrainsatt styrelsemöte efter Boforsmatchen i fredags (12/10) och beslutade att adjungera de två ledamöter som tidigare avgått, Jim Sharp och Göran Demnert. I tillägg till detta valdes återigen Jim Sharp till vice ordförande och Göran Demnert valdes till kassör.

Styrelsen har således fram till det extra årsmötet den 1:a november följande besättning:

t.f. ordförande: Jim Sharp
t.f. kassör: Göran Demnert
Ordinarie ledamot: Benny Wiklander
Adjungerad ledamot: Nina Arnewing, Rikard Tallén

Vid det kommande extrainsatta årsmötet den 1:a november kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag till ny styrelse som kommer att få den svåra uppgiften att lotsa Hammarby Hockey ur sin svåra situation, både organisatoriskt och ekonomiskt.

Fram till dess jobbar den nuvarande styrelsen för högtryck för att först och främst rädda klubben kortsiktigt. Problemen är otaliga och tyvärr kommer styrelsearbetet under en tid att präglas av ad hoc-karaktär. Ni får ha överseende med detta men ni får aldrig tvivla på att det vi gör, gör vi för att kunna föra Hammarby Hockeys traditioner vidare. Vi skall givetvis göra vad som står i vår makt för att klara av detta. Självklart jobbar vi även med en del långsiktiga frågor men just nu måste vi koncentrera oss på det kortsiktiga, klassiskt arbete med att ”släcka bränder” således.

Vill ni hjälpa till? Känner ni någon som kan bidra ekonomiskt eller med handfast arbete? Tveka i så fall inte att höra av er till antingen Nina, Jim eller Göran, helst via e-mail.

Avslutningsvis, vi återkommer inom kort med uppdateringar om hur arbetet fortskrider, oavsett om det är positivt eller negativt. Även om det inte alltid går som vi önskar tycker vi det är viktigt att framförallt alla medlemmar hålls informerade. Hammarby Hockey är, och skall vara, en förening som drivs i enlighet med demokratiska principer.

Bästa Bajenhälsningar,

Rikard Tallén,
för styrelsen i Hammarby Hockey
(091122)