Styrelsen förordar bolagisering av Hammarby Ishockeys A-lagsverksamhet

Pressmeddelande från Hammarby Hockey 071122

Texten publicerad på Hammarbys officiella hemsida

Styrelsen har tillsammans med bland annat Bajen Fans och Bamsingarna arbetat fram en handlingsplan som på sikt kan rädda föreningen. Målsättningen är att kortsiktigt undvika konkurs och långsiktigt att bolagisera A-laget till nästa säsong, med Bajen Fans, Bamsingarna, dess medlemmar och andra intresserade som tänkta delägare.

- Handlingsplanen som vi tillsammans har arbetat fram kommer att, om allt går i lås, innebära både en vändpunkt och ett lyft för hela vår hockeyverksamhet, inte minst för vår ungdomsverksamhet som står väl rustade med ett nyrenoverat Zinken, säger Hammarby Hockeys ordförande Jim Sharp.

Genom en bolagisering av A-lagsverksamheten kommer fansen bl a ha möjlighet att välja ett antal styrelsemedlemmar och därmed indirekt kunna delta i driften av A-laget. Den privatägda delen av bolaget kan uppgå som mest till 49 % och resten tillfaller Hammarby IF Ishockeyförening i enlighet med det regelverk som gäller i Idrottssverige. Den planerade utförsäljningen är tänkt att ske i två steg, dels genom en intresseanmälan i december och dels en utförsäljning i april 2008.

- Vi tror på idén att tillsammans äga vårt lag och det är vi alla väldigt stolta över att få kunna göra. Utmaningen blir att informera alla fans och medlemmar om detta inom så kort tid, säger Staffan Swing, Ordförande Bajen Fans.

- Idén är mycket bra och vi supportrar kommer göra allt som står i vår makt för att den skall kunna genomföras, säger Jack Persson, Bamsingarna.

Det är viktigt att påpeka att innan en bolagisering blir aktuell måste en rad villkor uppfyllas både ekonomiskt, juridiskt och sportsligt. Trots det tillskjutna kapitalet är ekonomin inte helt säkerställd för resten av året vilket är ett av kraven för en eventuell bolagisering. En rad kontakter har tagits med berörda myndigheter och intressenter i syfte att långsiktigt få en ekonomi i balans i såväl Hammarby IF Ishockeyförening som det bolag som skall bildas. Formerna för en eventuell utförsäljning inklusive priset på aktier är beroende av reslutatet av det intensiva arbete som pågår och mer information kommer inom kort.


Hammarby Hockey
(090108)